Telefon: 75 62 93 11
Fax: 75 62 91 65
Lægevagten: 70 11 31 31
Lægerne Gasvej 5
Speciallæger i almen medicin
DK 8700 Horsens
 

Startside

Velkommen til vores hjemmeside

På denne side kan du holde dig opdateret med nyheder fra lægehuset, finde vejledning omkring husets funktioner, nyttige oplysninger og links m.m. 

NYT FRA KLINIKKEN:

Fra mandag d. 1. oktober 2018 til d. 28. december 2018 giver vi influenzavaccination mellem kl. 9-12.30 uden tidsbestilling.

Kirsten Hallager er gået på pension pr. 30.6.18. 
Lise Broch er pr. 1.7.18 blevet kompagnon i stedet.  

Akuttider er til akut opstået sygdom og ikke til flere problemstillinger.

Får du antidepressiv medicin, skal du én gang årligt til kontrol ved egen læge.

D. 25.maj 2018 trådte den nye persondataforordning i kraft. Det stiller nye og øgede krav til håndteringen af personfølsomme oplysninger. Vi har udarbejdet en privatlivspolitik for vores patienter, som ligger under fanen "Privatlivspolitik".

Klik her for at gå til Region Midtjyllands Forældrevejledninger vedr. børns sygdomme.

Opret dig/log på vores mailsystem her:
https://patientportal.egclinea.dk/index.php?id=540

Når du opretter dig som bruger på Clinea Patientportal, skal vi godkende dig som værende vores patient, inden du kan tage det i brug.
Første gang du skal bestille medicin, skal du forinden pr. mail bede lægen om at aktivere dit medicinkort.
Børn skal oprettes for sig, men det kan ikke være samme mail som deres forældre.
For yderligere information og guide til at oprette dig som bruger kig under "E-kommunikation".

Vedr. afhængighedsskabende medicin
Sundhedsstyrelsen og embedslægerne har i tiltagende grad fokus på ordinationen af vanedannende medicin og kontrollen af disse ordinationer. Hos Lægerne Gasvej vil vi gerne forsøge at leve op til de gældende regler - og give patienter og samfund den maksimale sikkerhed på dette område - her tænkes også på trafiksikkerheden ved anvendelse af disse midler.

Hvilke medikamenter er vanedannende?

- Morfin og lignende præparater
- Svagere morfinlignende præparater (fx Kodein og Tramadol)
- Beroligende midler (Stesolid-gruppen)
- Sovemidler (alle typer)
- ADHD medicin

F
ornyelse af recepter på vanedannende medicin foregår således (for patienter i fast behandling med disse stoffer)
ved fremmøde (uden tidsbestilling) alle hverdage mellem kl. 9.30-10.30 samt onsdag kl. 15-15.30.
- Konsultationen sker hos en af vores sygeplejersker
- En læge skal altid godkende alle recepter efterfølgende
- Fornyelsen  af recepten sker for ca. 1 måned ad gangen
- Fornyelse af recepten må ikke ske efter telefonisk eller elektronisk henvendelse
- Alle patienter skal mindst have én konsultation hos deres læge årligt vedr. denne ordinationstype

Undtagelser

Patienter der p.g.a. sygdom ikke har mulighed for at komme i konsultationen eller lider af alvorlig sygdom, der kræver meget medicin, laver en aftale med deres læge angående ordinationen.


HPV-vaccination
Piger mellem 12 og 14 år skal kun have 2 vacciner med HPV-vaccine. Der skal gå mindst 5 måneder og max 12 måneder mellem 1. og 2. vaccine.
Hvis man starter vaccinationen efter man fylder 15 år anbefales fortsat 3 vacciner.
         

Vaccinen tilbydes nu til alle piger mellem 12 og 17 år (inkl.).