Telefon: 75 62 93 11
Fax: 75 62 91 65
Lægevagten: 70 11 31 31
Lægerne Gasvej 5
Speciallæger i almen medicin
DK 8700 Horsens
 

Lægevagten

Lægevagten i Region Midtjylland

Inden du kontakter lægevagten, kunne du evt. vurdere om dit problem kræver en aktuel lægelig vurdering eller om det evt. kunne vente til den efterfølgende dag, hvor vi som din egen læge kan tage problemet op.
Prøv at hjælpe dig selv ved at gå ind på www.laegevagten.dk 

Du får hurtigere hjælp, hvis
 • Du har sygesikringsbevis klar.
 • Du har skrevet en liste over medicin, du evt. plejer at få.
 • Du har taget temperaturen ved mistanke om feber.

Lægevagten tager telefonen på hverdage mellem
kl. 16.00 og kl. 08.00 og i weekenden og helligdage hele døgnet.

Bemærk, at telefonsamtalerne bliver optaget og gemt!Telefonnummeret er det samme, uanset hvor du bor i Region Midtjylland. Undtaget er lægevagten på Anholt og Endelave. (Se numrene senere).

Når du ringer 7011 3131, er det en læge, der tager telefonen. Lægen vurderer i løbet af jeres samtale, hvad der skal ske. Hvis den lægelige vejledning i telefonen ikke er tilstrækkelig, vil lægen i de fleste tilfælde bede dig om at møde op på en af de 12 konsultationer i Region Midtjylland. Efter lægelig vurdering kan lægevagten tage på besøg hjemme hos den syge.

Lægevagten har faste konsultationer på hospitalerne i: Horsens, Århus, Randers, Viborg, Silkeborg, Herning, Holstebro og Skive. Det er også muligt at aftale en konsultation på hospitalerne i: Tarm, Ringkøbing, Lemvig og Grenaa. Her kan der træffes aftale om konsultationer på bestemte tidspunkter.

Husk, at du skal ringe og lave en aftale med lægevagten, FØR du møder op i konsultationen. Du skal selv sørge for transporten til og fra konsultationen.

Efter lægens vurdering kan der henvises videre til skadestue eller anden undersøgelse/behandling på hospitalet.

På Anholt og Endelave er det ølægerne, der yder akut lægehjælp.

Lægevagten Anholt 8631 9005
Lægevagten Endelave 7568 9023Klik på det ønskede konsultationssted, for at få oplyst adresse og telefonnummer, samt se et kort over vejen dertil

 

 1. Århus Universitetshospital, Århus Sygehus 
 2. Regionshospitalet Randers 
 3. Regionshospitalet Silkeborg 
 4. Regionshospitalet Viborg  
 5. Regionshospitalet Skive 
 6. Regionshospitalet Holstebro 
 7. Regionshospitalet Herning 
 8. Regionshospitalet Horsens
 9. Regionshospitalet Grenaa
 10. Regionshospitalet Tarm 
 11. Regionshospitalet Lemvig 
 12. Regionshospitalet Ringkøbing