Telefon: 75 62 93 11
Fax: 75 62 91 65
Lægevagten: 70 11 31 31
Lægerne Gasvej 5
Speciallæger i almen medicin
DK 8700 Horsens
 

Interaktive funktioner

Beregning af Body Mass Index
(BMI)

Højde i meter
indtastes med decimaler
 
Vægt i kg
indtastes med decimaler
 

Klik på eller på

BMI (vægt i kg / (højde * højde i meter))    BMI (kg/m2)  Risiko for følgesygdomme

Normalvægt 

18,5 - 25  

Let overvægt

25 - 30 Let øget

Svær overvægt/fedme

> 30  
Klasse I 30 - 35 Moderat øget
 Klasse II 35 - 40 Meget øget
  Klasse III > 40 Voldsomt øget