OBS I år gives influenzavaccinen fra mandag d. 4. november alle hverdage mellem kl. 9 og 12.30 uden tidsbestilling.

Afhængighedsskabende medicin

Skrevet mandag d. 4. september 2017 kl. 13:42

Sundhedsstyrelsen og embedslægerne har i tiltagende grad fokus på vanedannende medicin

Hos Lægerne Gasvej 5 vil vi gerne leve op til de gældende regler og give patienter og samfund den maksimale sikkerhed på dette område. Her tænkes også på trafiksikkerheden ved anvendelse af disse midler.

Hvilke medikamenter er vanedannende?

 • Morfin og lignende præparater
 • Svagere morfinlignende præparater (f.eks. Kodein og Tramadol)
 • Beroligende midler (Stesolid-gruppen)
 • Sovemidler (alle typer)
 • ADHD-medicin

Fra 20. september 2017 foregår fornyelse af recepter på vanedannende medicin således (for patienter i fast behandling med disse stoffer):

 • Fornyelse af recept sker ved fremmøde i lægepraksis (uden tidsbestilling) alle hverdage kl. 9:30-10:30 samt onsdage kl. 15:00-15:30
 • Konsultationen sker hos en af vores sygeplejersker
 • En læge skal altid godkende alle recepter efterfølgende
 • Fornyelsen af recepten sker for ca. en måned ad gangen
 • Fornyelse af recepten må ikke ske efter telefonisk eller elektronisk henvendelse
 • Alle patienter skal mindst have én konsultation hos deres læge årligt vedr. denne ordinationstype

Undtagelser

Patienter, der på grund af. sygdom ikke har mulighed for at komme i konsultationen eller lider af alvorlig sygdom, der kræver meget medicin, laver en aftale med deres læge angående ordinationen.